måndag 6 april 2009

Apropå flygresor...

...läste jag på Rekobloggen om Austrian Airlines som iom nyttjandet av sk winglets (som förbättrar aerodynamiken) kommer att spara in 1000 ton flygbränsle per år.
http://www.arlanda.se/sv/Miljoarbete/ kan man också läsa om vad Arlanda gör för att minska sin miljöpåverkan. Flygplan som trafikerar Arlanda står endast för hälften av koldioxidutsläppen. Bl.a. bygger man en akvifär som skall minska energiförbrukningen med 30% och dessutom har man fått i uppdrag att titta på hur trafiken till Arlanda som fortfarande mest består av bilar kan läggas om till miljövänligare alternativ genom att bygga ut tex Arlanda Express.

Rekobloggen kan du också läsa om ett försök med biobränsle för flygplan.

Bild: arlanda.se

Inga kommentarer: